F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby
varné koleno dno varné krkové příruby 
kolena bohuš
dýnka
sestava
rozměř cena rozměr cena rozměr cena
21,3x2,0 0,56 28 mm 0,25 DN 15/21,3 PN 6 3,00
26,9x2,3 0,52 32 mm 0,26 DN 20/26,9   3,19
31,8x2,6 0,67 33,7 mm 0,26 DN 25/33,7   3,31
33,7x2,6 0,66 38 mm 0,28 DN 32/42,4   3,89
38x2,6 0,85 42,4 mm 0,29 DN 40/48,3   4,02
42,4x2,6 0,78 44,5 mm 0,30 DN 50/60,3   4,44
44,5x2,6 1,07 48 mm 0,31 DN 65/76,1   5,96
48,3x2,6 1,00 51 mm 0,32 DN 80/88,9   8,69
51x2,6 1,29 52 mm 0,33 DN 100/108   10,77
57x2,9 1,44 57 mm 0,38 DN 125/133   12,85
60,3x2,9 1,55 60 mm 0,40 DN 150/159   16,85
70x2,9 2,80 70 mm 0,53 DN 200/219   27,75
76,1x2,9 2,37 76 mm 0,54 DN 15/21,3 PN 16 3,28
88,9x3,2 3,54 89 mm 0,80 DN 20/26,9   3,98
101,6x3,6 4,47 101,6 mm 1,19 DN 25/33,7   4,99
108x3,6 6,08 108 mm 1,21 DN 32/42,4   5,96
114,3x3,6 5,74 133 mm 2,42 DN 40/48,3   6,33
133x4,0 12,48 159 mm 3,47 DN 50/60,3   8,32
139,7x4,0 11,07 219 mm 9,52 DN 65/76,1   9,43
159x4,5 15,62 273 mm 13,35 DN 80/88,9   11,79
168,3x4,5 17,17 325 mm 21,96 DN 100/108   13,69
219,1x6,3 31,48     DN 125/133   21,08
273x6,3 72,22 DN 150/159   21,12
323,9x7,1 105,01 DN 200/219   32,25
DN 15/21,3 PN 40 3,84
          varný závit DN 20/26,9   4,25
rozměr  cena rozměr  cena DN 25/33,7   5,36
3/8 - 10 cm 0,51 3/8 - 20 cm 0,70 DN 32/42,4   5,72
1/2 - 10 cm varzav
0,51
1/2 - 20 cm 0,76 DN 40/48,3   8,60
3/4 - 10 cm 0,64 3/4 - 20 cm 0,93 DN 50/60,3   8,27
1" - 10 cm 0,79 1" - 20 cm 1,22 DN 65/76,1   10,54
5/4 - 10 cm 1,03 5/4 - 20 cm 1,50 DN 80/88,9   16,32
6/4 - 10 cm 1,10 6/4 - 20 cm 1,61 DN 100/108   21,36
2 " - 10 cm 1,41 2 " - 20 cm 2,29 DN 125/133   25,62
2 1/2-10cm 2,38 2 1/2-20cm 3,04 DN 150/159   41,29
3" - 10 cm 2,67 3 " - 20 cm 3,52 DN 200/219   70,69
4" - 10 cm 3,99 4" - 20 cm 5,07  
        varný nátrubek
3/8 x 15 cm 0,58 3/8 - 30 cm 1,30
rozměř cena
1/2 - 15 cm 0,64 1/2 - 30 cm 1,44 1/4 0,37
3/4 - 15 cm 0,78 3/4 - 30 cm 1,65 3/8 0,27
1" - 15 cm 0,95 1" - 30 cm 2,04 1/2 0,29
5/4 - 15 cm 1,20 5/4 - 30 cm 2,41 3/4 0,40
6/4 - 15 cm 1,30 6/4 -30 cm 2,66 1 " 0,57
2" - 15 cm 1,93 2 " -30 cm 3,29 5/4 0,87
2 1/2-15 cm 2,52 2 1/2-30cm 4,76 6/4 0,98
3" - 15 cm 3,13 3 " -30 cm 6,02 2" 1,52
4" - 15 cm 4,59 4" - 30 cm 9,37 2 1/2 2,41
3" 3,15
4" 5,39
str.96
 Varné přechody přímé a varné T  kusy
rozměr síla stěny zákl.cena rozměr síla stěny zákl.cena
26,9x21,3 2,3x2,0 2,17
přechody bohuš
139,7x133.0 4,0x4,0 5,93
33,7x26,9 2,6x2,3 1,89 139,7x114,3 3,4x3,6 5,78
33,7x21,3 2,6x2,0 3,13 139,7x108,0 4,0x3,6 11,52
42,4x33,7 26,x2,6 1,87 139,7x88,9 4,0x3,2 9,15
42,4x26,9 2,6x2,3 2,05 139,7x76,1 4,0x2,9 9,77
42,4x21,3 2,6x2,0 1,85 159,0x139,7 4,5x4,0 12,38
48,3x42,4 2,6x2,6 1,94 159,0x133,0 4,5x4,0 12,37
48,3x33,7 2,6x2,6 2,27 159,0x114,3 4,5x3,6 14,68
48,3x26,9 2,6x2,3 2,76 159,0x108,0 4,5x3,6 16,29
48,3x21,3 2,6x2,0 3,54 159,0x88,9 4,5x3,6 23,00
57,0x48,3 2,9x2,6 2,76 168,3x159,0 4,5x4,5 10,81
57,0x44,5 2,9x2,6 2,37 168,3x139,7 4,5x4,0 13,18
57,0x42,4 2,9x2,6 2,57 168,3x133,0 4,5x4,0 13,10
57,0x38,0 2,9x2,6 3,62 168,3x114,3 4,5x3,6 15,23
57,0x33,7 2,9x2,6 3,96 168,3x108,0 4,5x3,6 19,05
57,0x26,9 2,9x2,3 2,81 168,3x88,9 4,5x3,2 15,21
57,0x21,3 2,9x2,0 5,14 168,3x76,1 4,5x2,9 17,93
60,3x48,3 2,9x2,6 2,23 219,1x168,3 6,3x4,5 23,63
60,3x44,5 2,9x2,6 2,43 219,1x159,0 6,3x4,5 23,41
60,3x42,4 2,9x2,6 2,60 219,1x139,7 6,3x4,0 27,81
60,3x38,0 2,9x2,6 4,99 219,1x133,0 6,3x4,0 28,52
60,3x33,7 2,9x2,6 2,98 219,1x114,3 6,3x3,6 36,90
60,3x26,9 2,9x2,3 3,15 219,1x108,0 6,3x3,6 70,83
60,3x21,3 2,9x2,0 5,85 273,0x219,1 6,3x6,3 38,84
76,1x60,3 2,9x2,9 2,76 273,0x168,3 6,3x4,5 45,84
76,1x57,0 2,9x2,9 2,41 273,0x159,0 6,3x4,5 56,60
76,1x48,3 2,9x2,6 3,67 273,0x133,0 6,3x4,0 36,37
76,1x42,4 2,9x2,6 3,67 273,0x114,3 6,3x3,6 59,61
76,1x33,7 2,9x2,6 6,41
88,9x76,1 3,2x2,9 3,22 varné  T  kusy - typ R 3
88,9x60,3 3,2x2,9 4,11 21,3x21,3 2,0x2,0 4,44
88,9x57,0 3,2x2,9 5,07 26,9x26,9 2,3x2,3 5,49
88,9x48,3 32,x2,6 4,96 33,7x33,7 2,6x2,6 5,93
88,9x42,4 3,2x2,6 6,41 P1010115
 
42,4x42,4 2,6x2,6 6,30
88,9x33,7 3,2x2,6 4,89     48,3x48,3 2,6x2,6 7,37
101,6x88,9 3,6x3,2 4,03     57,0x57,0 2,9x2,9 9,26
101,6x76,1 3,6x2,9 4,56     60,3x60,3 2,9x2,9 8,33
101,6x60,3 3,6x2,9 4,96     76,1x76,1 2,9x2,9 13,85
108,0x88,9 3,6x3,2 5,59     88,9x88,9 3,2x3,2 19,37
108,0x76,1 3,6x2,9 6,50     108,0x108,0 3,6x3,6 30,94
108,0x60,3 3,6x2,9 8,55     114,3x114,3 3,6x3,6 52,30
108,0x57,0 3,6x2,9 6,02 133,0x133,0 4,0x4,0 56,57
108,0x48,3 3,6x2,6 5,48 139,7x139,7 4,0x4,0 43,49
114,3x108,0 3,6x3,6 7,48 159,0x159,0 4,5x4,5 86,29
114,3x88,9 3,6x3,2 5,92 168,3x168,3 4,5x4,5 59,81
114,3x76,1 3,6x2,9 6,80 219,1x219,1 6,3x6,3 142,99
114,3x60,3 3,6x2,9 5,96 273,0x273,0 6,3x6,3 297,57
133,0x114,3 4,0x3,6 10,24 323,9x323,9 7,1x7,1 407,23
133,0x108,0 4,0x3,6 10,29 355,6x355,6 8,0x8,0 882,09
133,0x88,9 4,0x3,2 11,50 406,4x406,4 8,8x8,8 1 142,03
133,0x76,1 4,0x2,9 353,00
str.97