F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby
varné koleno dno varné krkové příruby 
kolena bohuš
dýnka
sestava
rozměř cena rozměr cena rozměr cena
21,3x2,0 0,57 28 mm 0,26 DN 15/21,3 PN 6 3,08
26,9x2,3 0,62 31,8 mm 0,27 DN 20/26,9   3,27
31,8x2,6 0,97 33,7 mm 0,27 DN 25/33,7   3,40
33,7x2,6 0,78 38 mm 0,29 DN 32/42,4   3,99
38x2,6 0,87 42,4 mm 0,30 DN 40/48,3   4,13
42,4x2,6 0,89 44,5 mm 0,32 DN 50/60,3   4,56
44,5x2,6 1,10 48 mm 0,33 DN 65/76,1   6,12
48,3x2,6 1,19 51 mm 0,34 DN 80/88,9   8,92
51x2,6 2,59 52 mm 0,35 DN 100/108   11,06
57x2,9 1,69 57 mm 0,40 DN 125/133   13,19
60,3x2,9 1,80 60 mm 0,43 DN 150/159   17,30
70x2,9 3,46 70 mm 0,56 DN 200/219   28,49
76,1x2,9 2,62 76 mm 0,57 DN 15/21,3 PN 16 3,37
88,9x3,2 3,69 89 mm 0,85 DN 20/26,9   4,08
101,6x3,6 5,64 101,6 mm 1,27 DN 25/33,7   5,13
108x3,6 6,65 108 mm 1,28 DN 32/42,4   6,12
114,3x3,6 7,09 114 mm 2,05 DN 40/48,3   6,50
133x4,0 11,60 133 mm 2,57 DN 50/60,3   8,54
139,7x4,0 11,79 139 mm 4,07 DN 65/76,1   9,73
159x4,5 16,13 159 mm 3,69 DN 80/88,9   12,10
168,3x4,5 19,05 168 mm 3,76 DN 100/108   14,05
219,1x6,3 36,74 219 mm 10,12 DN 125/133   21,64
273x6,3 78,75 273 mm 14,19 DN 150/159   21,68
323,9x7,1 135,83 325 mm 23,32 DN 200/219   33,11
DN 15/21,3 PN 40 3,94
          varný závit DN 20/26,9   4,37
rozměr  cena rozměr  cena DN 25/33,7   5,13
3/8 - 10 cm 0,55 3/8 - 20 cm 0,73 DN 32/42,4   5,87
1/2 - 10 cm varzav
0,56
1/2 - 20 cm 0,82 DN 40/48,3   6,73
3/4 - 10 cm 0,68 3/4 - 20 cm 0,97 DN 50/60,3   8,49
1" - 10 cm 0,83 1" - 20 cm 1,29 DN 65/76,1   13,53
5/4 - 10 cm 1,07 5/4 - 20 cm 1,57 DN 80/88,9   16,75
6/4 - 10 cm 1,14 6/4 - 20 cm 1,67 DN 100/108   21,93
2 " - 10 cm 1,69 2 " - 20 cm 2,42 DN 125/133   26,30
2 1/2-10cm 2,57 2 1/2-20cm 3,29 DN 150/159   42,38
3" - 10 cm 2,89 3 " - 20 cm 3,84 DN 200/219   72,57
4" - 10 cm 4,23 4" - 20 cm 5,66  
        varný nátrubek
3/8 x 15 cm 0,62 3/8 - 30 cm 1,36
rozměř cena
1/2 - 15 cm 0,66 1/2 - 30 cm 1,51 1/4 0,43
3/4 - 15 cm 0,82 3/4 - 30 cm 1,75 3/8 0,28
1" - 15 cm 0,98 1" - 30 cm 2,13 1/2 0,31
5/4 - 15 cm 1,25 5/4 - 30 cm 2,59 3/4 0,42
6/4 - 15 cm 1,36 6/4 -30 cm 2,79 1 " 0,60
2" - 15 cm 2,01 2 " -30 cm 3,49 5/4 0,90
2 1/2-15 cm 2,63 2 1/2-30cm 5,07 6/4 1,01
3" - 15 cm 3,22 3 " -30 cm 6,34 2" 1,56
4" - 15 cm 5,01 4" - 30 cm 9,88 2 1/2 2,47
3" 3,23
4" 5,71
str.96
 Varné přechody přímé a varné T  kusy
rozměr síla stěny zákl.cena rozměr síla stěny zákl.cena
26,9x21,3 2,3x2,0 2,22
přechody bohuš
159,0x88,9 4,5x3,6 733,20
33,7x26,9 2,6x2,3 2,19 168,3x159,0 4,5x4,5 418,70
33,7x21,3 2,6x2,0 3,70 168,3x139,7 4,5x4,0 415,70
42,4x33,7 26,x2,6 2,16 168,3x133,0 4,5x4,0 413,10
42,4x26,9 2,6x2,3 2,29 168,3x114,3 4,5x3,6 480,40
42,4x21,3 2,6x2,0 1,90 168,3x108,0 4,5x3,6 600,80
48,3x42,4 2,6x2,6 2,24 168,3x88,9 4,5x3,2 733,20
48,3x33,7 2,6x2,6 2,62 219,1x168,3 6,3x4,5 764,70
48,3x26,9 2,6x2,3 3,19 219,1x159,0 6,3x4,5 757,20
48,3x21,3 2,6x2,0 3,63 219,1x139,7 6,3x4,0 785,80
57,0x48,3 2,9x2,6 2,86 219,1x133,0 6,3x4,0 922,90
57,0x42,4 2,9x2,6 3,06 219,1x114,3 6,3x3,6 1 193,80
57,0x33,7 2,9x2,6 3,11 219,1x108,0 6,3x3,6 2 065,60
57,0x26,9 2,9x2,3 2,89 273,0x219,1 6,3x6,3 1 257,70
60,3x48,3 2,9x2,6 3,00 273,0x168,3 6,3x4,5 1 478,30
60,3x42,4 2,9x2,6 2,99 273,0x159,0 6,3x4,5 1 833,00
60,3x33,7 2,9x2,6 3,31 273,0x133,0 6,3x4,0 982,00
60,3x26,9 2,9x2,3 4,21
76,1x60,3 2,9x2,9 3,14 varné  T  kusy - typ R 3
76,1x57,0 2,9x2,9 5,33 21,3x21,3 2,0x2,0 5,00
76,1x48,3 2,9x2,6 3,44 26,9x26,9 2,3x2,3 5,64
76,1x42,4 2,9x2,6 3,76 33,7x33,7 2,6x2,6 5,40
76,1x33,7 2,9x2,6 6,58 42,4x42,4 2,6x2,6 6,89
88,9x76,1 3,2x2,9 3,50 48,3x48,3 2,6x2,6 8,30
88,9x60,3 3,2x2,9 4,25 57,0x57,0 2,9x2,9 9,51
88,9x57,0 3,2x2,9 5,21 60,3x60,3 2,9x2,9 9,32
88,9x48,3 32,x2,6 5,74 76,1x76,1 2,9x2,9 15,13
88,9x42,4 3,2x2,6 8,14 88,9x88,9 3,2x3,2 21,54
88,9x33,7 3,2x2,6 5,02 108,0x108,0 3,6x3,6 34,31
108,0x88,9 3,6x3,2 6,51 114,3x114,3 3,6x3,6 30,29
108,0x76,1 3,6x2,9 7,79 133,0x133,0 4,0x4,0 58,06
108,0x60,3 3,6x2,9 10,25 139,7x139,7 4,0x4,0 44,65
108,0x57,0 3,6x2,9 6,18 159,0x159,0 4,5x4,5 95,67
108,0x48,3 3,6x2,6 5,67 P1010115
 
168,3x168,3 4,5x4,5 61,40
114,3x88,9 3,6x3,2 7,10   219,1x219,1 6,3x6,3 164,05
114,3x76,1 3,6x2,9 8,15   273,0x273,0 6,3x6,3 341,39
114,3x60,3 3,6x2,9 10,51   323,9x323,9 7,1x7,1 465,50
133,0x114,3 4,0x3,6 12,28   355,6x355,6 8,0x8,0 1 011,99
133,0x108,0 4,0x3,6 12,34   406,4x406,4 8,8x8,8 1 310,21
133,0x88,9 4,0x3,2 13,79        
133,0x76,1 4,0x2,9 18,84        
139,7x133.0 4,0x4,0 6,08      
139,7x114,3 3,4x3,6 12,38      
139,7x108,0 4,0x3,6 13,82      
139,7x88,9 4,0x3,2 16,43      
139,7x76,1 4,0x2,9 19,32      
159,0x139,7 4,5x4,0 14,84      
159,0x133,0 4,5x4,0 14,83      
159,0x114,3 4,5x3,6 17,61
159,0x108,0 4,5x3,6 19,53
str.97