D - Domovní armatury Slovarm
K 83 T uzavírací ventil přímý K 125 T uzavírací ventil s odvodněním
číslo rozměr cena číslo rozměr cena
K-83Tm
 
  411087 DN 10 223,00 K-125Tm
 
  411094 DN 15 257,30
  411088 DN 15 203,40   411095 DN 20 330,80
  411089 DN 20 289,10   411096 DN 25 428,70
  411090 DN 25 443,50   411097 DN 32 754,60
  411091 DN 32 715,40   411098 DN 40 1 109,60
  411092 DN 40 896,70   411099 DN 50 1 808,10
    411093 DN 50 1 440,60          
K 3  výtokový ventil bez klapky K 522 A zahradní ventil bez přípojky
K-3Tm
 
  411040 DN 15 289,10 K-522A_K-522Tm
 
  411268 DN 20 355,30
  411041 DN 20 365,10   411267 DN 25 499,80
               
               
                   
         
K 270 M odvodňovací ventil V 3040 šoupátko
K-270Mm
 
  411018 DN 8 73,50 V-3040m
 
  412216 DN 15 296,60
          412217 DN 20 396,90
          412218 DN 25 551,30
            412231 DN 32 815,85
              412233 DN 40 1 033,90
Pojistný ventil T-3261 FF         412235 DN 50 1 597,40
    417700 1.8 bar 1/2"x3/4" 181,30
    417701 2.5 bar 1/2"x3/4" 181,30 K 11 šoupě zemní
  417702 3 bar 1/2"x3/4" 181,30
 
       
 
417703 6 bar 1/2"x3/4" 193,60   411241 1" 1 901,20
    417704 8 bar 1/2"x3/4" 213,20          
    417710 1.8 bar 3/4"x1" 213,20            
    417711 2,5 bar 3/4"x1" 213,20  
    417712 3 bar 3/4"x1" 213,20 Pojistný ventil T-3261 MF    
    417713 6 bar 3/4"x1" 213,20   417800 1.8 bar 1/2"x3/4" 208,30
  417714 8 bar 3/4"x1" 220,50   417801 2.5 bar 1/2"x3/4" 208,30
       
 
417802 3 bar 1/2"x3/4" 213,20
            417803 6 bar 1/2"x3/4" 203,40
    417804 8 bar 1/2"x3/4" 220,50
TE 1847 pojistný ventil     417810 1.8 bar 3/4"x1" 225,40
TE-1847-_-TE1847-01m
 
  417585 DN 15 948,20   417811 2,5 bar 3/4"x1" 225,40
  417584 DN 20 1 016,80   417812 3 bar 3/4"x1" 230,30
          417813 6 bar 3/4"x1" 220,50
              417814 8 bar 3/4"x1" 237,70
TE 2850 pojistný ventil PN 6 TE 2852 pojistný ventil PN 6
 
  417530 DN 15 568,40
 
  417538 DN 15 568,40
  417531 DN 20 590,50   417543 DN 20 590,50
               
                   
TE 2850.1 pojistný ventil PN 8 TE 2852.1 pojistný ventil PN 8
 
  417500 DN 15 590,50
 
  417502 DN 15 568,40
  417501 DN 20 578,20   417503 DN 20 590,50
               
                   
str.41
Pojistný ventil T-3160 PN6 Pojistný ventil T-3160 PN6
číslo rozměr cena číslo rozměr cena
 
       
 
       
  417600 DN 15 568,40     417610 DN 20 590,50
                 
                   
VE 1307B radiátorová zátka s odvzdušněním VE 1307A radiátorová zátka
06443-003
 
  400781 DN 15 20,60 06442-002
 
  400780 DN 15 14,70
               
                   
VE 4232 A radiátorový ventil přímý VE 4233 A radiátorový ventil rohový
VE-4232Am
 
  400400x DN 10 134,80 VE-4233Am
 
  400430 DN 10 134,80
  400401 DN 15 134,80   400431 DN 15 134,80
          400432 DN 20 248,27
                doprodej  
VE 4522 A radiátorový kohout přímý VE 4523 A radiátorový kohout rohový
VE-4522A-_-VE-4522m
 
  412448 DN 10 659,10 VE-4523A-_-VE-4523m
 
  412452 DN 10 659,10
  412449 DN 15 725,20   412453 DN 15 735,00
  412450 DN 20 877,10   412454 DN 20 928,60
  412418 DN 25 1 215,20   412423 DN 25 1 222,60
             
VE 4524 radiátorový kulový kohout VE 4525 radiátorový kulový kohout
 
  400240 DN 15 208,30
 
  400245 DN 15 208,30
               
               
                   
VE4262 H radiátorový ventil termostatický přímý VE 4263 H radiátový ventil termostatický rohový
VE-4262Hm
 
  422362 DN 10 299,80 VE-4263Hm
 
  422365 DN 10 303,40
  422363 DN 15 232,80   422366 DN 15 223,00
  422364 DN 20 394,50   422367 DN 20 394,50
                   
VE 4261 HK termostatická hlavice VE 4260 P termostatická hlavice 
Bez názvu 1
 
  422322 M30x1,5 144,60 VE-4260H_VE-4260P_VE-4260Km
 
  422325 M28x1,5 235,20
               
               
                   
VE 4309 A radiátorová spojka rohová VE 4308 A radiátorová spojka přímá
VE-4309Am
 
  400480 DN 10  95,60 VE-4308Am
 
  400450 DN 10  106,00
  400481 DN 15 95,60   400451 DN 15 105,40
  400482 DN 20 102,00   400452 DN 20 124,80
      doprodej         doprodej  
K 263 prodloužení mosaz
K-263m
 
  411505 1/2x10 24,50
  411506 1/2x15 28,20
  411507 1/2x20 33,10
  411508 1/2x25 44,10
  411509 1/2x30 49,00
  411510 1/2x40 73,50
  411511 1/2x50 95,60
  411517 3/4x10 68,60
  411518 3/4x15 63,70
  411519 3/4x20 63,70
  411520 3/4x25 73,50
  411521 3/4x30 78,40
    411522 3/4x40 100,50 str.42
V 4302 půlšroubení
číslo rozměr cena číslo rozměr cena
V-4302-_-V4302Am
 
        V-4302-_-V4302Am
 
       
  412851 DN 15 56,40   412852 DN 20 90,70
               
                   
VE 4300 radiátorové šroubení přímé niklované VE 4301 radiátorové šroubení rohové niklované
číslo rozměr cena číslo rozměr cena
VE-4300m
 
  412853 DN 10 81,30 VE-4301m
 
  412864 DN 10 99,70
  412824 DN 15 90,40   412865 DN 15 106,10
  412825 DN 20 139,70   412866 DN 20 197,00
  412826 DN 25 272,10   412867 DN 25 294,20
      doprodej            
V 4300 radiátorové šroubení mosaz přímé V 4301 radiátorové šroubení rohové mosaz
V-4300m
 
  412858 DN 10 90,70 V-4301m
 
  412868 DN 10 107,80
  412859 DN 15 85,70   412869 DN 15 115,20
  412860 DN 20 142,10   412870 DN 20 210,70
  412861 DN 25 247,50   412898 DN 25 316,10
  412862 DN 32 431,20   400547 DN 32 441,00
  400533 DN 40 448,40   400548 DN 40 659,10
    400534 DN 50 610,10     400549 DN 50 984,90
TE 233/I prodloužení TE 233/II prodloužení
TE-233_Im
 
  418189   59,40 TE-233_IIm
 
  418194   56,80
  doprodej       doprodej    
                   
KE- 509 Cr Přípojka dvojitá chrom T 213 C připojovací nástavec
KE-509Crm
 
  1,/2 400681 93,40 T-213Cm
 
  428190 d92 127,40
          428191 d115 137,20
               
                   
TE 1859 - 02  sedlo baterie TE 500 X - 02 sedlo baterie
TE-1859-02m
 
  418382 DN 15 56,50 TE-500-X-02m
 
  438370   30,00
               
                   
K 294 T vršek ventilu T 14 X vršek
K-294Tm
 
  411760 DN 10 169,10 m-k
 
  400801 DN 15 71,10
  411761 DN 15 186,20        
  411762 DN 20 252,40        
  411763 DN 25 345,50        
  411764 DN 32 534,10          
  411765 DN 40 656,60
    411766 DN 50 948,20
T 12 A/I vršek T 12 P/I vršek
T-12A_Im
 
  400820 DN 10 49,00 T12P_Im
 
  400821 DN 10 53,90
               
               
               
                   
TE 2594,  etážová přípojka       
TE_2594_TE2594Km
 
  418101 DN 15 70,10
         
         
         
str.43
kulový kohout přímý s pákou -  231 F/F kulový kohout přímý s pákou -  241 M/F
rozměr kat.číslo cena rozměr kat.číslo cena
KE-231m
 
  DN 10 400015 98,00 KE-241m
 
  DN 15 400051 102,90
  DN 15 400016 98,00   DN 20 400052 151,90
  DN 20 400017 137,20   DN 25 400053 245,00
  DN 25 400018 223,00   DN 32 400054 370,00
  DN 32 400019 343,00   DN 40 400055 553,70
  DN 40 400020 539,00   DN 50 400056 837,90
  DN 50 400021 781,60        
  DN 65 400022 1 783,60        
  DN 80 400023 2 758,70        
    DN 100 400024 5 243,00          
kulový kohout přímý s motýlkem -  230 F/F kulový kohout přímý s motýlkem -  240 M/F
KE-230m
 
  DN 15 400001 98,00 KE-240m
 
  DN 15 400041 102,90
  DN 20 400002 137,20   DN 20 400042 151,90
  DN 25 400003 223,00   DN 25 400043 245,00
                   
kulový kohout zahradní - 233 kulový kohout s odvodněním - 261
    DN 10 76D/ B10 138,30 KE-261m
 
  DN 15 400081 176,40
KE-233m
 
DN 15 400031 112,70   DN 20 400082 245,00
  DN 20 400032 169,10   DN 25 400083 360,20
  DN 25 400033 311,20   DN 32 400084 546,40
          DN 40 400085 788,90
              DN 50 400086 1 087,80
kulový kohout se šroubením přímý páka -  281 kulový kohout se šroubením přímý motýl  - 280
KE-281m
 
  DN 15 400141 102,90 76e
 
  DN 15 400131 169,10
  DN 20 400142 151,90   DN 20 400132 249,90
  DN 25 400143 245,00   DN 25 400133 394,50
                   
kulový kohout přímý páka  - 251 M/M kulový kohout přímý motýl  - 250 M/M
    DN 15 400071 107,80 KE-250m
 
  DN 15 400061 107,80
KE-251m
 
DN 20 400072 151,90   DN 20 400062 151,90
  DN 25 400073 259,70   DN 25 400063 259,70
               
               
                   
kulový kohout se šroubenín KE 281P napouštěcí a vypouštěcí ventil - 271S